RS Alleron | Tööandjale - RS Alleron Tööandjale - RS Alleron

Tööandjale

RS Alleron OÜ on tänase päevani suutnud tagada kvalifitseeritud tööjõu leidmise partnerettevõtetele.

Abistame oma töötajaid majutusega seonduvates probleemides.

Kõik töötaja olmeprobleemid jäävad RS Alleron OÜ lahendatavaks.

Tagame, et töötajale esitatud töö- ja ametialased nõudmised vastavad tööjõudu rentiva ettevõtte nõudmistele.

Garanteerime, et nõudmistele mittevastav renditöötaja vahetatakse maksuta uue töötaja vastu.

Renditöötaja sõlmib töölepingu RS Alleron OÜ’ga ja RS Alleron OÜ, kui tööandja vastutab töötaja palga, maksude, töötervishoiu, kindlustuste, vajadusel ka majutuse ning esmase transpordi eest.

Tööjõudu rentiv ettevõte tasub RS Alleron OÜ’le ainult lepingukohaselt töötunni graafiku alusel tehtud töötundide eest!

Rentiv ettevõte võib lepingus määratud tingimustel töötaja endale palgata.

Lisaks rendile pakume koostööpartneritele PERSONALI otsinguteenust.

Otsime kindlale ametikohale spetsialiste ja keskastme juhte. Saades täpsed tööjuhendid ja tingimused, viime läbi mahuka otsinguprotsessi täpselt Teile sobiva töötaja leidmiseks (sobivate kandidaatide otsing, CV-de töötlus, vestlused, taustauuringud, ametioskuste hindamine, oma andmebaaside kasutamine, lõplike kandidaatide pakkumine).

Oleme usaldusväärne, pikaajalisi kogemusi omav, paindlik ja tulemuslikkusele orienteeruv koostööpartner.